Algemene Voorwaarden en Klachtenregeling

Inschrijven:

U kunt zich uitsluitend schriftelijk inschrijven via het inschrijfformulier wat bij de betreffende cursus op de informatiepagina staat. Mocht het inschrijfformulier aangeleverd zijn via het reisbureau waarmee we de cursusreis organiseren, dan kunt u via dit formulier (indien u uw reis en verblijf zelf wenst te boeken) ook uitsluitend de cursus boeken.
U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw inschrijving voor de door u opgegeven cursus.

Betalingsvoorwaarden:

De betalingsvoorwaarden staan op de nota die u na inschrijving ontvangt.
Bij niet tijdige betaling is de cursist in verzuim. De cursist wordt daar door of namens Intercongress op gewezen en heeft dan nog de mogelijkheid om binnen 14 dagen te betalen. Indien na deze periode nog steeds geen betaling is ontvangen dan kunnen incassomaatregelen worden getroffen en zal de nota worden verhoogd met de wettelijke rente en incassokosten.
Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassokosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor rekening van de cursist. De buitengerechtelijke incassokosten worden vast gesteld conform het Besluit Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. BTW die in verband met incassowerkzaamheden aan de zorgverlener in rekening wordt gebracht, zal worden doorberekend aan de cursist.

Annuleren:

Een inschrijving voor een van onze cursussen is niet vrijblijvend. Om cursussen als die van Intercongress mogelijk te maken hebben wij als organisatie bepaalde zekerheden nodig.

Indien u zich inschrijft voor een cursus heeft u een bedenktijd van 14 dagen, waarbij u kosteloos kunt annuleren, daarna kunt u tot 6 weken voor vertrekdatum annuleren tegen € 50 administratiekosten. Tot 3 weken voor vertrek bent u 50% van de cursuskosten verschuldigd. Bij annuleren binnen 3 weken voor vertrek bent u de volledige cursusprijs aan ons verschuldigd.

Transactiekosten voor iDEAL, Creditcards, PayPal en betaalde kosten aan aanmelder.nl worden niet gerestitueerd.

Annuleringen dienen altijd schriftelijk (of per e-mail met ontvangstbevestiging) ingediend te worden bij zowel Intercongress als de reisorganisatie.

De annuleringskosten voor het reisarrangement of de reissom staan op het inschrijfformulier en/of de door de reisorganisator aangeleverde brochure en staan los van de annuleringskosten van de cursus.

Annulering door Intercongress:

De door Intercongress georganiseerde cursussen gaan in principe altijd door maar kunnen vanwege een calamiteit of negatief reisadvies van de overheid geannuleerd worden door de organisatie. In het geval van annulering door Intercongress beperkt de aansprakelijkheid van Intercongress zich tot de cursuskosten die dan binnen zes weken terugbetaald zullen worden aan de cursusdeelnemer.

Indien u uw reis niet via ons reisbureau heeft geboekt aanvaard Intercongress geen verantwoordelijkheid voor de door u gemaakte reis en verblijfkosten.

Annuleringsverzekering:

Het is verstandig om behalve voor het reisarrangement ook voor de cursus kosten een annuleringsverzekering af te sluiten. Als u via VvAA QualityTime uw reis en cursus boekt zijn deze onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Heeft U elders een (doorlopende) reis-annuleringsverzekering dan zult u dit apart moeten aangeven.

Vaccinaties:

Voor sommige reizen zijn vaccinaties vereist. Overleg dit met uw huisarts of travelclinic. Intercongress is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het al dan niet vaccineren.

Vertrouwelijkheid:

Alle informatie die u aan Intercongress verstrekt zullen vertrouwelijk en met inachtneming van de privacywet worden behandeld.

Cursusmaterialen:

Alle van  of namens Intercongress in het kader van bij- en nascholing verstrekte informatie en cursusmaterialen zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de cursist.

Video en fotografie:

Het is de deelnemers niet toegestaan tijdens de cursus video opnamen te maken van de lezingen. Foto’s zijn uitsluitend  te maken van de dia’s met uitdrukkelijke toestemming van de docent en uitsluitend voor eigen gebruik van de cursist.

Klachtenregeling:

Indien u klachten heeft betreffende de cursus en/of organisatie kunt u deze binnen een maand na afloop van de cursus schriftelijk of per e-mail indienen bij:

Intercongress B.V.
t.a.v. (Eric) H.J.L.M. van Heeswijk
p/a van Nijenrodeweg 834
1082 JM Amsterdam
Fax: 020-6461928
E-mail: info@intercongress.nl

Uw klacht zal vertrouwelijk worden behandeld.

U ontvangt binnen 1 week een ontvangstbevestiging en binnen 6 weken een antwoord. Mocht de termijn niet voldoende zijn voor het afwikkelen van de klacht zult u hiervan binnen de gestelde tijd van 6 weken een gemotiveerde toelichting ontvangen. Mochten we er niet met u tot een aanvaardbare oplossing komen zullen we uw klacht voorleggen bij: mr.  A.T.L. van Zandvoort, advocaat, kantoor houdende aan de Molenstraat 119; 5342 CA Oss. Tel:0412-637379. Deze zal de klacht behandelen en zijn uitspraak is bindend. De consequenties van een uitspraak zullen door Intercongress snel worden afgehandeld

Voor klachten over de reis en/of hotelfaciliteiten dient u zich te wenden tot (de geschillencommissie van) het reisbureau waarbij u de reis geboekt heeft.

Op alle handelingen van Intercongress is het Nederlands recht van toepassing.